Opłaty za godziny pobytu dziecka w Przedszkolu oraz wyżywienie mogą Państwo dokonać na konto:

Przedszkole Publiczne "NASZE SKARBY" nr 1
Oś. Dywizjonu 303, 22B
Bank Millennium: 19 1160 2202 0000 0002 7453 5391
W tytule wpłaty proszę wpisać: Wpłata za miesiąc ... oraz imię i nazwisko dziecka

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu w godzinach
7.00 - 12.00. W ramach godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, rytmika, gimnastyka korekcyjna, język angielski, tańce, zajęcia z logopedą. Dodatkowo dla chętnych organizowane są zajęcia z baletu, karate, ceramiki, plastyki czy zajęcia chemiczne.
Za pobyt dziecka w przedszkolu po godzinie 12.00 rodzice wnoszą opłatę w wysokości  1 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata za godzinę pobierana jest za rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu - czytnik kart. Z opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą programową zwolnieni są rodzice dzieci 6 letnich (odbywające roczne przygotowanie przedszkolne - ustawowo)

Opłata za wyżywienie:

Śniadanie - 1,50 zł
II śniadanie - 1,00 zł
Obiad - 7,50 zł (sama zupa 2,50, samo II danie 5,50)
Podwieczorek - 2,00 zł

Cena za dzienne wyżywienie bezglutenowe to 14,00 zł, pozostałe diety (bezjajeczne, bezmleczne itp.) 12,00 zł.

Nasi Przyjaciele