cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

mgr Maria Druzgała - pedagog specjalny, kierownik zespołu wczesnego wspomagania.
Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym. Ukończyłam studia I stopnia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie o specjalności oligofrenopedagogika oraz pedagogika wczesnoszkolna, a także ukończyłam studia magisterskie o specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi, najbardziej tymi, które tej pomocy, troski i obecności potrzebują najbardziej. Taka forma pracy jest dla mnie niezwykle rozwijająca i przynosząca wiele satysfakcji i radości. W pracy staram się podążać za dzieckiem, za jego możliwościami, zainteresowaniami i potencjałem. Cechuje mnie cierpliwość ale i konsekwencja. Doświadczenie zawodowe nabyłam podczas licznych szkoleń, praktyk w różnych ośrodkach, przedszkolach i szkołach, a także w pracy jako nauczyciel wspomagający.

Jestem osobą, która lubi aktywnie spędzać czas. Moją pasją jest wszystko co związane z muzyką (śpiew, taniec) oraz gotowanie. Dużo radości sprawiają mi podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi.

mgr Beata Macnar - logopeda, neurologopeda

Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Z zamiłowania do języka polskiego i dzieci postanowiłam jak najlepiej wspomagać je w drodze do zdobycia jednej z najtrudniejszych umiejętności w życiu – mowy. Logopedia okazała się jedną z najpiękniejszych dziedzin nauki i dzięki temu połączyłam realizację marzeń z pracą. W swojej pracy staram się jak najlepiej wykorzystywać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas pracy z dziećmi chcę być nie tylko nauczycielem mowy i terapeutą, ale przede wszystkim towarzyszem zabawy, który pomoże im pokonać trudności językowe. Od kilku lat szczególnym zainteresowaniem obdarzyłam osiągnięcia neurodydaktyki. Nauka ta w nowoczesny sposób pomaga mi w pracy, a dzieciakom w łatwiejszym i szybszym osiąganiu sukcesów szkolnych. Zdobywałam doświadczenie pedagogiczne podczas różnorodnych praktyk oraz w pracy w żłobkach, przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjum i liceum, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Siestrzyńskiego w Krakowie w Zespole Diagnozy i Terapii Języka, podczas kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w pracy na stanowisku logopedy w gabinecie logopedycznym, który prowadzę od 2012 roku. Z Przedszkolem Nasze Skarby współpracuję od momentu jego założenia.