cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Marzec w Naszych Skarbach

06.03.19

Warsztaty w ramach cyklu ,,Świat bliżej Nas” - Turcja, godz. 1100-1130 grupa I oraz grupa II (sala grupy III ,,Kotków”), godz. 11.30-12.00 grupa III oraz grupa IV (sala grupy III ,,Kotków”)

11.03.19

Warsztaty Kulinarne PROSIMY O DOKONANIE WPŁATY NA KONTO FIRMY DO 07.03.19

12.03.19

Wycieczka w ramach warsztatów ,,Poznajemy zawody” - ,,Strażak” do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 na ul. Kazimierza Wyki 3
godz. 9.00 grupa III ,,Kotki”

13.03.19

Wycieczka w ramach warsztatów ,,Poznajemy zawody” - ,,Strażak” do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 na ul. Kazimierza Wyki 3 godz. 9.00 grupa IV ,,Tygryski”

19.03.19

Dyżur P. Anety (Grupa II ,,Biedronki”) godz 15.30-16.30 sala grupy IV ,,Tygryski”


21.03.19

Konkurs talentów w ,,Naszych Skarbach” godz. 11.00 w sali grupy III ,,Kotki”

22.03.19

Warsztaty fotograficzne w grupie I ,,Motylki” i II ,,Biedronki” godz. 9.00 - 11.00 sala grupy II ,,Biedronki”

22.03.19

Wycieczka do 16 Batalionu Powietrznodesantowego na Dzień Otwarty Koszar godz. 10.00 – 12.30 grupa

25.03.19

Dyżur P. Izabeli (Grupa IV ,,Tygryski”) godz 16.00-17.00 sala grupy IV ,,Tygryski”

26.03.19

Dyżur P. Kingi (Grupa III-,,Kotki”) godz. 15.30-16.30 sala grupy IV ,,Tygryski”

27.03.19

Dyżur P. Magdaleny (Grupa I ,,Motylki”) godz 15.15-16.15 sala grupy IV ,,Tygryski”

29.03.19

Warsztaty fotograficzne w grupie III ,,Kotki” i IV ,,Tygryski” godz. 9.00 - 11.00 sala grupy III ,,Kotki”