Katarzyna Stanek - v-ce Dyrektor do spraw pedagogicznych

Nauczyciel w grupie II - MOTYLKI

Ewelina Korba 
Nauczyciel w grupie II - MOTYLKI

Pulina Dybaś
Pomoc nauczyciela w grupie II - MOTYLKI

Urszula Łęczycka 
Nauczyciel w grupie III - RYBKI

Marzena Hrehorowicz - Nogieć
Pomoc nauczyciela w grupie III - RYBKI

Karolina Sosnowska 
Nauczyciel w grupie I  - ŻABKI

Beata Bobek 
Pomoc nauczyciela w grupie I  - ŻABKI