REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

REKRUTACJA GŁÓWNA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
27 KWIETNA O GODZ. 9.00 LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH
ZOSTANĄ WYWIESZONE W PRZEDSZKOLU. 

Numery kontaktowe w sprawie rekrutacji !

oddział os. Dywizjonu 303, 22B  -  512 090 190 

oddział ul. Wincentego Danka 8  -  797 488 921

oddział ul. Adama Bochenka 10  -  728 995 509

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na pierwszym etapie na rok szkolny 2018/2019:

 1. 26 lutego – 02 marca 2018 r.– Składanie przez rodziców Deklaracji kontynuacji 
 2. 12 – 16 marca 2018 r. – Podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.
 3. 05 – 30 marca 2018 r. – Przyjmowanie Kart zgłoszenia do Przedszkola wraz z załącznikami o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019
 4. 05 marca – 05 kwietnia 2018 r. – Weryfikacja wniosków przez przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
 5. 27 kwietnia 2018 r. 9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), wywieszona na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu oraz przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach.
 6. 07 maja – 18 maj 2018 - Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci umowy w sprawie korzystania z usług przedszkola - podpisywanie umów dla dzieci nowo - przyjętych. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  przedszkolu.
 7. 21 maj 2018 r. o godz. 9.00– ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

Terminy postępowania rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019:

 1. 21 maj – 25 maj - Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
 2. 21 maj – 30 maj - Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
 3. 19 czerwiec godz. 09:00 - Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
 4. 20 czerwiec – 26 czerwiec Rekrutacja uzupełniająca - podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych w godzinach ustalonych przez dyrektora
 5. 27 czerwiec godz. 09:00 - Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Deklaracja kontynuacji

Karta zgłoszenia do Przedszkola 

Umowa Józefa Grzesiaka "Czarnego" 2018 - 2019

Umowa Dywizjonu 303, 2018 - 2019

Umowa Bochenka 2018 - 2019

Regulamin Rekrutacji 2018 - 2019

 

Nasi Przyjaciele