REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

REKRUTACJA GŁÓWNA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ OD 21 DO 25 MAJA

Numery kontaktowe w sprawie rekrutacji !

oddział os. Dywizjonu 303, 22B  -  512 090 190 - 2 miejsca dla dzieci z rocznika 2015

oddział ul. Józefa Grzesiaka "Czarnego" 8 -  797 488 921 -  1 miejsce dla dziecka z rocznika 2014, 3 miejsca dla dzieci z rocznika 2015

oddział ul. Adama Bochenka 10  -  728 995 509 - nie ma rekrutacji uzupełniającej.

Terminy postępowania rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/2019:

  1. 21 maj – 25 maj - Rekrutacja uzupełniająca - przyjmowanie wniosków w przedszkolach/szkołach w godzinach ustalonych przez dyrektora (jedynie w formie papierowej)
  2. 21 maj – 30 maj - Rekrutacja uzupełniająca - weryfikacja wniosków przez przedszkola/szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
  3. 19 czerwiec godz. 09:00 - Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
  4. 20 czerwiec – 26 czerwiec Rekrutacja uzupełniająca - podpisywanie umów dla dzieci nowoprzyjętych w godzinach ustalonych przez dyrektora
  5. 27 czerwiec godz. 09:00 - Rekrutacja uzupełniająca - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Po 27 czerwca rekrutacja uzupełniająca zostaje przedłużona do 31 sierpnia.

Deklaracja kontynuacji

Karta zgłoszenia do Przedszkola 

Umowa Józefa Grzesiaka "Czarnego" 2018 - 2019

Umowa Dywizjonu 303, 2018 - 2019

Umowa Bochenka 2018 - 2019

Regulamin Rekrutacji 2018 - 2019