REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

PRZEDSZKOLE NIE BIERZE UDZIAŁU W REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ!
KARTĘ ZGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE! 

 TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

  1. 21 lutego – 28 lutego 2019 r.– składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
  2. 11 – 22 marca 2019 r. – podpisywanie umów przez rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.
  3. 04 – 29 marca 2019 r.– przyjmowanie nowych wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020
  4. 04 marca – 10 kwietnia 2019 r. – weryfikacja wniosków przez Przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
  5. 26 kwietnia 2019 r. 9.00 - Ogłoszenie wyników rekrutacji. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolach / szkołach uczestniczących w rekrutacji, a rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową.
  6. 29 kwietnia – 10 maj 2019 - Podpisywanie umów dla dzieci nowo-przyjętych z Przedszkolem. Niepodpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Przedszkolu.
  7. 13 maja 2019 r. godz. 12.00– ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola/szkoły).

System rekrutacji oparty jest o:
-jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), -Uchwałę Rady Miasta Krakowa Nr LXVI/1650/17
-zarządzeniem Organu Prowadzącego Przedszkole Publiczne "Nasze Skarby" Nr 1.

Dokumenty do rekrutacji:

1. Deklaracja Kontynuacji na rok 2019/2020

2. Karta Zgłoszenia Dziecka na rok 2019/2020

3. Uchwała Rady Miasta Krakowa

4. Zarządzenie Organu Prowadzącego

Umowy:

 Godziny przyjmowania nowych wniosków:

04.03.2019 – 08.03.2019 od godz. 7.00 – 9.00

11.03.2019 – 15.03.2019 od godz. 15.30 – 17.30

18.03.2019 - 22.03.2019 od godz. 9.30 – 13.30

25.03.2019 – 29.03.2019 od godz. 11.00 – 15.00

 WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2019/2020:

siedziba: os. Dywizjonu 303, 22B - 19 wolnych miejsc

oddział: I ul. Józefa Grzesiaka Czarnego 8 - BRAK WOLNYCH MIEJSC (wszyscy rodzice dzieci kontynuujących złożyli deklarację kontynuacji). Jeśli pojawią się wolne miejsca w ciągu roku informacja zostanie zamieszczona na stronie.

oddział: II u. Adama Bochenka 10 - 2 wolne miejsca

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !