cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Ramowy rozkład dnia

7.00 - 8.30 _ schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Indywidualne wspomaganie i korygowanie, rozwijanie. Praca z dzieckiem  uzdolnionym. Pozostałe zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci na swoje sale.

8.45 - 9.15 _ Śniadanie - czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.15- 11.15 _ Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodne z podstawą programową oraz zajęcia w ramach podstawy programowej tj.  język angielski, rytmika, gimnastyka, tańce, logopedia.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

10.30 – 10.45 _ II Śniadanie

11.15- 12.15 _ Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku przyrody.

12.15- 12.30 _ Czynności higieniczno- porządkowe przed obiadem.

12.30- 13.00 _ Obiad. Ćwiczenia samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

13.00- 14.30 _ Odpoczynek poobiedni - bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne w grupie I i II, a w grupie III i IV dodatkowo indywidualna praca z dziećmi

14.30- 15.00 _ Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe. Przejście dzieci z grupy III na grupę IV, a dzieci z grupy II na grupę I.

15.00- 17.30 _ Zabawy integracyjne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali. Zabawy wg zainteresowań: manualne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Przejście dzieci na grupę IV. Rozchodzenie się dzieci.