cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Ramowy rozkład dnia

7.00 - 8.30 - schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Indywidualne wspomaganie i korygowanie, rozwijanie. Praca z dzieckiem  uzdolnionym. Pozostałe zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci na swoje sale.

8.45 - 9.15 - Śniadanie - czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.15- 11.15 - Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodne z podstawą programową oraz zajęcia w ramach podstawy programowej tj.  język angielski, rytmika, religia, tańce, logopedia. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

10.30 – 10.45 - II Śniadanie

11.15- 12.15 - Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku przyrody.

12.15- 12.30 - Czynności higieniczno- porządkowe przed obiadem.

12.30- 13.00 - Obiad. Ćwiczenia samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

13.00- 14.30 - Odpoczynek poobiedni - leżakowanie, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne w grupie I, a w grupie II, III i IV dodatkowo indywidualna praca z dziećmi

14.30- 15.00 - Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe. Przejście dzieci z grupy III na grupę IV, a dzieci z grupy II na grupę I.

15.00- 17.30 - Zabawy integracyjne w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, lub zabawy ruchowe na sali. Zabawy wg zainteresowań: manualne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Przejście dzieci na grupę IV. Rozchodzenie się dzieci.