cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Ramowy rozkład dnia

7.00 - 8.30 - schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Indywidualne wspomaganie i korygowanie, rozwijanie. Praca z dzieckiem uzdolnionym. Pozostałe zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci na swoje sale.

9.00 - 9.30 - Śniadanie - czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30- 11.15 - Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodne z podstawą programową oraz zajęcia w ramach podstawy programowej tj. język angielski, rytmika, gimnastyka, tańce, logopedia. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

10.30 – 10.45 _ II Śniadanie

11.15- 12.15 - Spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali, praca w kąciku przyrody.

12.15- 12.30 - Czynności higieniczno- porządkowe przed obiadem.

12.30- 13.00 - Obiad. Ćwiczenia samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się.

13.00- 14.30 - Odpoczynek poobiedni – leżakowanie, bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.

14.30- 15.30 - Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe. Przechodzenie dzieci na grupę II.

15.30- 17.30 - Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe w sali. Zabawy kierowane lub wg zainteresowań: manualne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Rozchodzenie się dzieci.