cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

 

WCZESNEGO WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Nie przyjmujemy już zapisów na zajęcia z wczesnego wspomagania!

  • Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 68, poz. 587)

W Przedszkolu Publicznym „Nasze Skarby” Nr 1 w Krakowie od roku szkolnego 2014 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinecie terapeutyczno – logopedycznym i sali ruchowej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Zajęcia odbywają się w godzinach dopołudniowych bądź popołudniowych w wybrane dni. Miesięczna liczba godzin zajęć wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka i możliwości zespołu.