Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Przedszkole Publiczne Nasze Skarby Nr 1 bierze udział w ogólnodostępnym systemie rekrutacji FORMICO www.krakow.formico.pl .
Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola odbędzie się w dniach  21 – 29 lutego 2024

PRZYJMUJEMY DZIECI Z ORZECZENIEM O KSZTAŁCENIU SPECJALNYM oraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie trwała od 1 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r. do godziny 17:00.

1 marca zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji - https://rekrutacje-krakow.pzo.edu.pl/formico-public/

Terminy postępowania rekrutacyjnego podane są na stronie Portalu Edukacyjnego Kraków - https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć tylko w przedszkolu PIERWSZEGO WYBORU!

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  znajdują się na stronie Portalu Edukacyjnego w zakładce „Rekrutacja”. Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.).

.

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU - od 1 września 2024 r. będziemy posiadać 4 wolne miejsca na popołudniowe zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Aby się zapisać należy wysłać zapytanie na adres: biuro@naszeskarby.edu.pl . Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie od 18 - 29 marca 2024 r. 

Używamy plików cookies.

Zamknij